Bilder fra Trysilodden og Brodertjønna

 
Trysilodden.

Odden fikk navn etter tryslinger som skal ha bodd der. Under skogsdriftene til Peter Stalin ble odden brukt som lagringsplass for trelast. (Han hadde sagbruk i Langsåa, øst for Feren.) Fra Trysilodden ble trelast kjørt på vinterføre til utskipning i Levanger. Da Danmark-Norge kom i krig med England i 1807, ble trelasteksporten stanset, men Stalin drev videre ennå ei stund i håp om bedre tider.

 
Brodertjønna

Sagnet vil ha det til at tjernene fikk navn etter at to brødre fra Trysil drepte den tredje broren og søkkte han i tjernet. Sannsynligvis er det forfatteren Haakon Garaasen som er opphavet til denne historia. Den er ikke å feste lit til. Det mest trolige er at tjernene fikk navnet "Brodertjønna" fordi de ligger like inn på hverandre som "to brødre".

 
 

Oppdatert 06.03.12