Rolf Rønning
leser blant annet fra sin bok
"Under Ukkos himmel".

 

Oppdatert 04.09.12