Finske stedsnavn, Trysil

NB! Arbeid med ny liste! TRENGER HJELP! (Klikk)

Finske stedsnavn i Trysil

Finske stedsnavn i Trysil ble i utgangspunktet samlet av avdøde Harald E. Halvorsen, Olav Løkken og Andreas Røberg. Siden er lista blitt supplert av forskjellige personer, blant annet av undertegnede. Noen stedsnavn har jeg ikke tatt med fordi opprinnelsen har vist seg usikker.
Oversettelser til norsk er ikke tatt med.
Noen stedsnavn er sterkt fornorsket, enkelte på en pussig måte ved å føye en norsk oversettelse til i etterkant av navnet. Eksempel på dette er Borobekken. ”Boro” betyr ”bekk. Det blir altså ”Bekkebekken”.
Noen har funnet på å lage finske navn på steder, som så vidt vites, aldri har hatt noe finsk navn. Etter min mening er dette å lage historieforfalskning i ønsketenkningens ånd. Et eksempel på slike navn er ”Silmajärvi”. Silmajärvi er en direkte og nyere oversettelse av ”Øiensjøen”, som sjøen het fra gammelt. Denne typen ”forfinskninger” er ikke tatt med.
Det hersker usikkerhet om skrivemåten på en del navn. Skal vi bruke den finske skrivemåten eller den fornorskede, som er nærmere uttalen? Det har dessverre vært umulig å finne fram til noen konsekvent løsning på dette problemet. Noen ganger har fornorskningen gått så langt at navnet kan virke direkte misvisende i forhold til den opprinnelige betydningen. Eksempel på dette er restene etter ei koie på en åsrygg. Stedet heter i dag Bajaneshelga. Det har ingen ting med ”helg” å gjøre, men siste del i navnet er fornorsket fra ”selkä”, som betyr ”åsrygg”, eller en utstikkende rygg fra en ås. På vanlig trysildialekt brukes ”skaft” som betegnelse på en slik åsrygg.
Lista over finske stedsnavn i Trysil er ikke komplett. Lokalt i noen grender finnes det kunnskap om langt flere navn.
Stedsnavnene i lista er begrenset til Trysil kommune.
Her er lista, slik jeg har valgt å presentere den:

A - H

I - K

L - P

R - V

Aho

Aidoso

Allanori

Allaso

Angriarønningen

An-noppi

Avdilamp

Avlamp

Bajaneshelga

Bakkaso

Balaso

Balasotjernet

Balgaso

Bandiaso

Baskabusken

Baskakompo

Bjørasiji

Bolgganso

Bommelso

Boraballa

Boraballabrenna
Boraballafloen

Boransvea

Bornoso

Bradanslamp

Brellaho

Bølvella (Byøveli)

Dadadik-kjølen

Dakaso

Davronen

Dolvaisaso

Elasonti (Etelasonti)

Ergenso

Gadanso

Gangasinval

Garvanola

Ginaso

Goiraboro

Gokkohonga

Gurilon-vika

Haigon

Hakkamæg

Hakkarinen (Hakkaras)

Halme

Halmkalmanoppi

Hangaharja

Hangaharjo

Hangas

Hangasharjeso

Hangasmæg

Harjamæg

Havdaso (Hoydaso)

Heinaso

Hirsjnårå

Honnika (Hukkaso)

Huhta

Hukkamæg

Hæppiso

Immemæg (Jymmæmæg)

Isojænkki

Jottoborobekken

Jønntagnaso

Kabilen

Kabiso

Kahtia

Kaliamæg

Kalianoppknuvlen

Kalliamæg

Kanansaari

Kangas

Kaski (Gaski)

Keppaso

Kettykina (Kettokynna)

Kilbon

Kilbonsaho

Kilbonstjernet

Kilbonsåa

Kippaso

Koho (Kåho eller Kåaho)

Koiviko

Kokkomæg (Kukkomæg)

Kolikanken

Kolvamp (Kolvalamp, Kolmalamma)

Kortelamp

Kuivamæg

Kukkomæg

Kukkopakka

Kukkopekkaskjæret

Kukkora

Kukkoraso

Kylmækalliå
Kådanso

Kærpækomba

 

Lakkalamp

Lammanlamp (Lambilamp)

Lastoharja

Lemmæso

Leo

Lesklisa

Lettaniemi

Lettanoppi

Lettoniemi

Liklamp (Likalamp)

Likraboro

Lokkånnårrå (Lokkonori)

Lystlamp

Lørdasso

Manaso

Manasoboro (Manasobekken)

Meismæg

Mohansbekken

Mohansmyra

Mohansåsen

Moranårrå

Mottimat

Mottiraggen

Muliksænki

Mustalat

Månakåna

Niitanoppi

Niitus

Ogenhatto

Opplamp

Orialia

Osmanbakken

Osmanmyra

Osmanvelta

Oviso

Paiarønningen

Pajaso

Pakkaso

Palo

Panka (Penkki)

Pedringso

Pelso

Pergonetti

Pillis
Pillisdalen
Pillistjønna

Piriån (Pirjoaho)

Poiamæg (Pohjamæg)

Poilandstjernet (Pohjalamp)

Poislakso (Pohjoislakkaso)

Poittibakken

Potmæg

Pærandalamp (Randalamp)

Paailaso

Paasanoppi

Raddila

Rais

Raisirønningen (Raitirønningen)
Raki

Rassi

Rassisvea

Ravdiaso

Remso (Rimso)

Ridashemmet

Rinneli

Romako

Ronkansmyra

Ronkansåsen

Rukkuskokoia

Seskeso (Serkiso)
Simenantimoen

Sirkosbelga

Soansboro

Sojenso (Susjenso)

Sondanaho

Songasbelga

Sonnola

Soundamæg

Sænki

Saari

Taharandalamp

Takkaso (Dakkaso)

Teppa

Tollånahå
Tollånso

Tolo

Tørkjalamp

Tørkjamæg

Vaikonso

Vaisisboroso

Vallso

Vidaso

NB! Når det gjelder endelsen ”mæg”, som betyr ”berg” og går igjen i svært mange navn, så finner en også dette skrevet som ”mak”, ”mæk”, ”mäk” eller ”mäg”. Det opprinnelig finske er ”mäki”. Lignende varianter finnes også for andre, hyppige endelser. Det vil føre for langt å ta dem med her. Jeg har valgt å erstatte svensk ”ä” med ”æ” fordi vi er på norsk side. Interessant i den forbindelsen er det at skiltet til ”Välgunaho” på svensk side viser til ”Velgunaho”!

Henry Johnsen, 2012


Oppdatert 01.06.13