Hva førte skogfinnene til Vera?
av Henry Johnsen

Kan et drap på Finnskogen ha utløst den skogfinske bosettinga i Vera?

Tidligere pleide vi gjerne si at skogfinnene ikke kom lenger nord enn Trysil fordi ”fjellene stengte”. Likevel er det et faktum at Vera, øverst i Verdalen, ble ryddet hovedsakelig av skogfinner. De kom fra Åsnes, Aspberget, Rangen og Trysil. (Aspberget og Rangen ligger på svensk side av grensa. Disse to grendene hadde tette forbindelser.)
Den 4. juli 1781 ble Samuel Samuelsen Kvernmoen skutt på et finnetorp i Moldberget, som ligger nord på Åsnes-Finnskogen. Forut for drapet var en slåsskamp mellom mordofferet og skogfinnen Peder Tronsen Moldberget etter en uoverensstemmelse om noen slåtteenger ved åa Kynna. Etter dette slagsmålet hadde de framsatt sterke trusler mot hverandre til tredjepersoner. Dette er godt dokumentert i rettsprotokollene.
Konflikten ble utløst ved at Samuel Samuelsen Kvernmoen og medsammensvorne dro til Moldberget og forulempet ei kvinne der på det groveste, og det ble sagt at et barn ble kastet utfor låvebrua. Det ble avfyrt et skudd, og Samuel ble funnet død. Peder Tronsen uttalte klart at det ikke var han som hadde gjort dette. Under rettssaken året etter var han imidlertid ikke lenger å finne, han hadde rømt uten at noen visste hvor. Om rømningen beviser skyld i drapet, vil vi aldri få vite. Retten kom den gangen til det samme. Finnene i Moldberget ble alle frikjent for udåden.
Her må det skytes inn at det i ettertid er blitt reist tvil om Tron Tronsen og Peder Tronsen i det hele tatt var skogfinner, men alt tyder på at de var det. Familien kom fra Aspberget på svensk side, ei helt skogfinsk grend, og i Moldberget levde de helt og holdent som skogfinner og hadde de fleste forbindelsene sine med andre skogfinner. Slik Moldberget ligger i landskapet, er det også ei helt typisk skogfinnegrend.
Jeg skal ikke gå inn i enkeltheter vedrørende forhør og rettssak, dette har Terje Bredvold gjort et grundig arbeide på. Jeg vil heller ikke gå nærmere inn på slektene i Vera. Gunleif Krogstad i Meråker har gjort et grundig arbeid om dette, publisert i ”Mårråk – årbok 3 Meråker Historielag 2012”.
Etter drapet finner vi Peder Tronsen igjen i Vera. Han er da gift med Lisbeth Danielsdatter fra Aspberget. Tron Tronsen ryddet på samme tid Tronsmoen i Vera. Han var gift med Berte Andersdatter fra Andersgarden i Tørberget. Dette bekrefter den tette forbindelsen i triangelet Moldberget og Aspberget i Norra Finnskoga, Sverige. (De hadde også tette forbindelser til Risberget og Gravberget på Våler Finnskogen.)Tørbergsfinnene hadde alltid hatt nære forbindelser med Aspberget og dessuten Rangen, både den gangen og helt opp til slutten av 2. verdenskrig. Dette er godt dokumentert.
Men hvorfor dro Peder Tronsen, av alle steder, akkurat til Vera?
Fra nå av må jeg dessverre ty til noen gjetninger og indikasjoner, men de skulle være såkalt ”kvalifiserte”. Nøkkelen til dette kan godt være skogfinnen Anders Andersen, født 27. september 1750. (Se artikkelen om denne gåten.) Han kom til Verdalen før de andre, så langt vi vet. I tillegg til dette vet vi om en ganske god forbindelse mellom Trysil og Fersdalen i Meråker, selv om deler av denne forbindelsen er preget av å være sagn og fortellinger. Mellom Fersdalen og området omkring Veresvatnet, har det alltid i kjent tid vært ferdsel. Ut fra dette må en anta at Peder Tronsen ikke dro fullstendig på lykke og fromme, han visste hvor han skulle. I Aspberget, der kona hans var fra, hadde de god forbindelse med skogfinnene i Tørberget, Trysil. Peder hadde nok hørt om både Fersdalen og Vera, og han fant nok sitt fristed gjennom kunnskap, ikke tilfeldigheter.
På bakgrunn av alt dette, må en kunne anta at den skogfinske bosettingen i Vera ikke ble utløst av drapet i Moldberget i 1781, men kom som en følge av at skogfinner fra Tørberget og Søre Osen i Trysil hadde vist vegen dit tidligere. Drapet i Moldberget var nok likevel en viktig årsak til at skogfinsk bosetting i Vera ble så omfattende som den ble, og som gjør det berettiget å betegne Vera som ei ”skogfinsk grend”.


Oppdatert 13.04.12