RØKERI

 
Høsten 2013 ble røkeriet på Grøndalen nedlagt for godt, men hobbyen er ikke lagt ned! Jeg har laget et transportabelt kaldrøkeri, som ble testet ut sommeren 2014. I tillegg planlegger jeg å overføre noen av kunnskapene til røking i lavvu.

Ny bok om røking av mat er ferdig. Den er en sammenfatning og oppdatering av innholdet i de to forrige bøkene om emnet. Dessuten er det kommet til en del nytt.

Trysil og Levanger høsten 2013: Henry Johnsen

Oppdatert 02.11.14