Fuglearter observert i Eidsbotn     

 
amerikaand gråspurv myrsnipetrost steinvender
bergand gråstrupedykker nattergal stjertand
bjørkefink gråttost nøttekråke stjertmeis
blåmeis gulerle nøtteskrike stokkand
blåstrupe gulsanger perleugle storlom
bokfink gulspurv pilfink storskarv
brunnakke hagesanger polarmåke storspove
brushane havelle polarsnipe strandsnipe
buskskvett havørn ravn stripegås
bydue heilo ringdue stær
bøksanger heipiplerke ringgås svartand
dompap hettemåke ringtrost svartbak
dvergdykker horndykker rugde svartehavsmåke
dvergfalk hornugle rødnebbterne svarthalespove
dverglo hubro rødstilk svarthvit fluesnapper
dvergmåke hvitkinngås rødstjert svartmeis
dvergsnipe hvitryggspett rødstrupe svarttrost
dvergspett hønsehauk rødvingetrost svømmesnipe
dvergsvane jernspurv sandlo sædgås
enkeltbekkasin kaie sandløper taffeland
fasan kanadagås sandsvale taksvale
fiskemåke kattugle sanglerke teist
fjellmyrløper kjøttmeis sangsvane temmincksnipe
fjellvåk knekkand sidensvans tjeld
fjæreplytt knoppsvane siland toppand
flaggspett kongeørn sildemåke toppmeis
fossekall konglebit sivsanger tornsanger
fuglekonge kortnebbgås sivspurv trane
furukorsnebb krikkand sjøorre trekryper
gjerdesmett kråke skjeand trepiplerke
gjøk kvartbekkasin skjære tretåspett
gluttsnipe kvinand skogdue tundragås
grankorsnebb laksand skogsnipe tundralo
granmeis lappfiskand smålom tundrasnipe
gransanger lappiplerke småspove tyrkerdue
gravand lappspove snadderand tyvjo
grønnfink lappspurv snøspurv tårnfalk
grønnsisik linerle snøugle tårnseiler
grønnstilk løvmeis sothøne varsler
gråfluesnapper løvsanger sotsnipe vendehals
grågås låvesvale spettmeis vintererle
gråhegre makrellterne spurvehauk vipe
gråmåke munk spurveugle ærfugl
gråsisik myrhauk steinskvett  
     

Se fugleatlas fra Norsk Ornitologisk Forening!


Oppdatert: 04.01.18