I SVEDJERØKENS RIKE

Livberging i grenseland - Skogfinnenes mat og levemåte

Boka tar for seg skogfinnenes kosthold. Mat som ikke er selvopplevd eller på annen måte kan dokumenteres, er utelatt. Matretter som inneholder nøyaktige mengdeangivelser når det gjelder ingredienser, er høyst sannsynlig ikke "ekte". Man tok det man hadde og gjorde som man alltid hadde gjort" - er ledetråden for skogfinsk mat.

 

Boka kan kjøpes direkte fra forlaget, klikk her!

Svedjeprosjekt 2001-2003

 
Skogfinnene i Norge er nasjonal minoritet. Kjerneområdet strekker seg langs grensa mot Sverige, fra Trysil i nord til Austmarka i sør. Kulturen representerer noe unikt i vårt land. Hovedtema i boka er skogfinnenes kosthold.
Les mer!
Litteraturliste

Tillegg og rettelser

Skogfinsk kosthold
184 sider
ISBN 13-978-82-91352-576-2
Henry Johnsen
Trysil-forlaget 2007

Ca 250,- kr

Trenger du ekte skrädmjöl?

Oppdatert 10.01.2013