RØKING SOM HOBBY- rettelser

Rettelser og tilføyelser i boka ”Røking som hobby”.

På side 18 står det at jeg ikke synes at diverse flyndrer egner seg til røking. Det skal stå diverse små flyndrer! (Kveite er ei stor flyndre som er meget velegnet til røking, likeså blåkveite.)

Det står videre at det finnes to arter steinbit. (I Norske farvann!) Strengt tatt kan vi regne med tre arter. Kjøttet på disse er såpass likt at artene ikke spiller noen rolle i røkesammenheng. 

På side 21 er det beskrevet hvordan en røker hare. Samme metode kan brukes for bever! 

På side 37 står det at hickory er vanskelig å få tak i her i Norge og derfor er uaktuell for oss. Jeg vil tilføye at vi kan få kjøpt røksyre av hickory på flaske importert fra USA. 

På side 39 er det en trykkfeil. Det står eierbær. Det riktige skal være einerbær.

På side 54 er det vist ei prinsippskisse for glødested i kaldrøkeri. Det som er uteglemt er at det bør legges ei jernplate over glødestedet etter oppfyring for å hindre oppflamming. Røkeriet utnytter dessuten sponene bedre på den måten. Det skal ikke være helt tett under jernplata. Strø på grus – eller benytt ei jernplate med rifler eller lignende. 

På side 66 står det at skinker kan kaldrøkes opp til to – tre døgn. De kan gjerne kaldrøkes helt opp til tre uker hvis en vil ha en utpreget røksmak på dem! 

På side 67 – 69 står det om overhenging av skinker. De kan henge opp til ett år etter vanlig speking. Erfaring viser at noen lagrer skinker helt opp til seks år under visse forhold! 

På side 117 er det en trykkfeil. Det står innefor, mens det skal være innenfor

På side 121 står følgende setninger: ” Kjøttet skal ligge i laken fra to til fire dager avhengig av tykkelse; sider kort tid og lår lang tid. Helst litt lenger enn sau og lam.” Det skal være ”Hest litt lenger enn sau og lam.”

Jeg beklager at feil har sluppet gjennom korrekturen! Skulle det dukke opp andre ting i forbindelse med denne boka som måtte ha interesse for leseren, så vil jeg publisere det her etter hvert!

Oppdatert 01.02.07