BØKER SKREVET AV HENRY JOHNSEN

1132 1132. Spørrebok om Trysil. (B.E. Foyn og H. Johnsen)
Røking s. hobby Røking som hobby - fra spon til speking. For begynneren.
Røking av mat Røking av mat - fra hobby til lidenskap. For den erfarne.
Skogfinsk mat I svedjerøkens rike - om skogfinnenes mat og levemåte.
Smaken av røk Kan selge noen få, signerte ekseplarer. (Ved henvendelse.)
Paradiskoia NY BOK, roman denne gangen!

Oppdatert 19.06.17