1132
SPØRSMÅL OG SVAR
SPØRREBOK FOR TRYSIL

Les artikkel i Østlendingen!
Det er lenge siden vi utga "Spørrebok for Trysil" og noen år siden denne boka kom ut.

Dessverre er ikke boka lenger tilgjengelig i bokhandlene. Vi har noen få eksemplarer som kan kjøpes hos oss ved henvendelse på e-post.

Vi tar 50 kr + porto pr. bok.

146 sider.
ISBN: 978-82-993328-3-5

E-post:

Oppdatert 04.01.18