Dato er avhengig av om din PC er riktig justert. Klokka er hentet fra www.klokka.no

 

www.ildstedet.net
 

 

  Sjekk daglengden!